S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických i marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.


Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Spolku MetalGate, z. s., so sídlom Broncova 1055, 25230 Řevnice, identifikačné číslo: 22711074,  
zapísaného v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou L 24811
na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https://metalgate-eshop.sk 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spolku MetalGate, z. s., so sídlom Broncova 1055, 25230 Řevnice, identifikačné číslo 22711074, ktorý je zapísaný v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou L 24811 (ďalej len „predávajúci“), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://metalgate-eshop.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. NÁKUP BEZ REGISTRÁCIE, REGISTRÁCIA A NÁKUP S POUŽÍVATELSKÝM ÚČTOM

 • Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • Na základe registrácie kupujúceho (vyplnenie a odoslanie registračného formulára) vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania (používateľského konta). Zo svojho používateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.
 • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup do používateľského účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ktorá sa týka informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu.
 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 • Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 • Kupujúci berie na vedomie, že webové rozhranie alebo používateľský účet nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorá sa týka tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 • Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
 • Zmluvný vzťah (kúpna zmluva) medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Všetky ceny, uvedené na tejto webovej stránke, sú ceny konečné a nezahrňujú DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.
 • Ceny sú uvedené pri každom tovare za jeden kus.
 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
  • v hotovosti v Zásielkovni na mieste určenom kupujúcim v objednávke,
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 7362286001/5500, vedeného v spoločnosti Raiffeisenbank a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“),
  • bezhotovostne prostredníctvom platobných systémov PayPal a GoPay,
  • bezhotovostne platobnou kartou.
 • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok, ktoré sa týka povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 • V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet predávajúceho je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 • Predávajúci je oprávnený, a to najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 • Ak je to v obchodnom styku zvyčajné alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci vo veci platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci NIE JE platcom dane z pridanej hodnoty.
 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno, okrem iného, odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho tak nie je možné vrátiť, a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 • Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať, okrem iného, na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho objednavka@metalgate-eshop.sk.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do lehoty prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 • V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
 • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 • Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).
 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak chýba taká dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy propagujúcej tento tovar,
  • tovar sa hodí na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohovorenej vzorke alebo predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 • Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, znamená to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 • Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
 • Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý tvorí prílohu číslo 1 k týmto obchodným podmienkam.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 • Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 • Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 • Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy . Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy má na starosti Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy je možné využiť platformu riešenia sporov on-line, ktorá sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V METALGATE-ESHOP.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 • Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 • Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČOVANIE

 • Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa musia strany dohodnúť, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky.
 • Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 • Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 • Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • Kontaktné údaje predávajúceho:
  • doručovacia adresa MetalGate, z.s., U Nikolajky 11, Praha 5, 150 00
  • adresa elektronickej pošty objednavka@metalgate-eshop.sk
  • telefón +420 602526025.

 

 

Príloha 1

Reklamačný poriadok

pre metalgate-eshop.sk, spracovaný s ohľadom na špecifiká kategórií tovaru

 

1. REKLAMAČNÉ PODMIENKY CD, DVD, LP, KAZETY A KNIHY

 • Kontakty v prípade reklamácie: reklamace@metalgate-eshop.sk nebo z.brtnicka@mmcpraha.cz, tel. 602526025

 • Reklamácia (CD, DVD, LP, kazety a knihy)
  • Ak zistí kupujúci, že dodaný tovar má chybu alebo je po dodaní poškodený, je nutné ho zaslať späť na reklamáciu. Reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom, ktorý je platný v danom období v ČR.
  • Kupujúci je povinný reklamovaný tovar zaslať alebo osobne dopraviť na adresu: MetalGate, z. s., U Nikolajky 11, 150 00 Praha 5. Osobné vybavenie reklamácií sa vykonáva v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00.
  • Pokiaľ kupujúci zašle reklamovaný tovar na vyššie uvedenú adresu, urobí tak prostredníctvom Slovenskej pošty či inej doručovacej spoločnosti, a to bežným obchodným balíkom alebo pomocou ktorejkoľvek zásielkovej služby (PPL, DPD, Zasielkovňa a pod.). Pokiaľ bude reklamácia zaslaná dobierkou, nebude táto zásielka predávajúcim prijatá. Predávajúci odporúča tovar poistiť a dobre zabaliť, pretože za prípadné poškodenie či stratu pri preprave, nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť a tovar by tak nemusel byť vôbec prijatý predávajúcim na reklamáciu.
  • Možnosť vykonať reklamáciu dodaného tovaru sa vzťahuje len na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa tejto webovej stránky, teda predávajúceho.
  • Kupujúci má povinnosť pri dodaní objednaného tovaru dopravcom skontrolovať fyzický stav zásielky a prijatého tovaru. Akékoľvek nesúlady či poškodenie musí ihneď na mieste komunikovať s dopravcom a zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu (v prípade Českej alebo Slovenskej pošty spísať reklamačný protokol). V prípade väčších poškodení kupujúci neprevezme zásielku vôbec od dopravcu a telefonicky či e-mailom túto skutočnosť oznámi predávajúcemu. Pokiaľ kupujúci podpíše dopravcovi bezchybné dodanie zásielky a nie je žiadny problém zapísaný, tak neskoršia reklamácia nebude uznaná, pretože to znamená, že tovar bol dodaný v poriadku a k fyzickému poškodeniu došlo až po riadnom odovzdaní zásielky.
  • Na uplatnenie reklamácie je potrebné doložiť doklad o nákupe tovaru, opis reklamovanej chyby a pokiaľ možno nepoškodený pôvodný obal (pokiaľ nie je tento tovar predmetom reklamácie).
  • Po posúdení oprávnenosti reklamácie na strane predávajúceho bude kupujúcemu zaslané vyjadrenie a v prípade, že bude reklamácia oprávnená, zašle predávajúci späť buď nový tovar, alebo vráti kupujúcemu peniaze.

 

 • Vrátenie tovaru (CD, DVD, LP, kazety a knihy)
  • Kupujúci má právo podľa platných zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu do 14 dní od prevzatia tovaru a tovar vrátiť.
  • Ak sa kupujúci rozhodne tovar vrátiť, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, najlepšie v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum doručenia späť predávajúcemu). Po prijatí vráteného tovaru, predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť sumu zodpovedajúcu kúpnej cene vopred dohodnutým spôsobom, najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní.
  • Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku audio a videonahrávok, ak poruší ich originálny obal a v prípade, že nie je v zmysle platnej legislatívy považovaný za spotrebiteľa, ale nakúpil predmetný tovar s cieľom podnikania na IČO.

 

2. REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRE VSTUPENKY

 • Kontakty v prípade reklamácie: reklamacie@metalgate-eshop.sk nebo z.brtnicka@mmcpraha.cz, tel. 602526025
 • Dôležité upozornenie: Pri uzatvorení kúpnej zmluvy na nákup vstupeniek, v súlade s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, nemá kupujúci právo od zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim odstúpiť podľa ustanovenia § 1829 Občianskeho zákonníka (odstúpenie od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodov), a to vzhľadom na to, že ide o zmluvu o využití voľného času a plnenie je podnikateľom, teda v tomto prípade usporiadateľom akcie, poskytované v určenom termíne.

 

 • Reklamácia tlačenej vstupenky
  • Ak zistí kupujúci, že dodaná vstupenka je po dodaní poškodená, je nutné okamžite kontaktovať predávajúceho. Kupujúci kontaktuje predávajúceho telefonicky alebo e-mailom a podá správu o poškodení veci.
  • Kupujúci je ďalej povinný zhotoviť fotodokumentáciu poškodenej vstupenky a tú zaslať e-mailom na kontaktnú adresu (pozri vyššie) alebo reklamovanú vstupenku zaslať alebo osobne dopraviť na adresu: MetalGate, z. s., U Nikolajky 11, 150 00 Praha 5. Osobné vybavenie reklamácií sa vykonáva v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00.
  • Predávajúci vystaví duplikát vstupenky a zašle ho kupujúcemu v objednávke alebo v reklamačnom e-maile na uvedený kontakt. Pôvodná vstupenka tým stráca platnosť a platný je duplikát.
  • Ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania (lehota na odoslanie reklamovanej vstupenky je kratšia ako 48 hodín), vymení predávajúci poškodenú vstupenku za duplikát priamo na mieste konania akcie.

 

 • Reklamácia elektronickej vstupenky
  • Kupujúci nemá nárok na výmenu vstupenky. V prípade poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia či iného znehodnotenia vstupenky nebude vstupenka nahradzovaná novou a kupujúcemu nebude poskytnutá náhrada.
  • Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že nebude kupujúcemu doručená vstupenka z dôvodov spočívajúcich na strane kupujúceho, a to najmä z dôvodov, že nebude možné vstupenku kupujúcemu doručiť na e-mail, ktorý kupujúci uviedol (napr. preplnená schránka, spam filter atp.).
  • V prípade, že kupujúci nedostal vstupenku najneskôr do 24 hodín po plnom uhradení vstupného, t. j. po pripísaní plnej predajnej ceny vstupenky na účet predávajúceho, je povinný bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od dňa uplynutia uvedenej lehoty na doručenie vstupenky, kontaktovať predajcu a oznámiť mu, že nedostal uhradenú vstupenku. Na tieto účely je kupujúci povinný oznámiť predajcovi meno a e-mail, ktoré uviedol ako kontaktné, resp. identifikačné údaje pri nákupe vstupenky. V prípade, že predajca zistí, že vstupenka skutočne nebola kupujúcemu doručená a nepôjde o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku tohto poriadku a zároveň kupujúci oznámil predajcovi, že mu vstupenka nebola doručená vo vyššie uvedenej lehote a vyššie uvedeným spôsobom, bude ďalej postupované spôsobom uvedeným nižšie:
   • Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 24 hodín, najdlhšie však 1 hodinu pred konaním akcie, zaslať kupujúcemu znovu vstupenku na e-mail, ktorý kupujúci uviedol.
   • V prípade, že už došlo ku konaniu akcie, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kupujúcemu uhradené vstupné, a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim.

 

 • Vrátenie vstupného (platí pre tlačené i elektronické vstupenky)
  • Kupujúci má nárok na vrátenie vstupného za vstupenku iba v nasledujúcich prípadoch a za nižšie uvedených podmienok.
  • V prípade, že zo strany predávajúceho ako usporiadateľa dôjde k úplnému zrušeniu akcie, bude kupujúci, ktorý predávajúcemu poskytol svoj kontakt (e-mail, telefón, poštová adresa, fax a pod.), prostredníctvom tohto kontaktu bude vyrozumený o tom, že akcia je zrušená. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za to, že ho nebude možné prostredníctvom tohto kontaktu včas zastihnúť alebo ak kupujúci dostane včas odoslané upovedomenie o zrušení akcie s oneskorením.
  • Ak dôjde zo strany predávajúceho ako usporiadateľa k úplnému zrušeniu akcie, bude predávajúci vracať nižšie opísaným spôsobom vstupné v plnom rozsahu.
  • Ak budú splnené podmienky vrátenia vstupného podľa vyššie uvedeného odseku 2.5.3 bude vstupné kupujúcemu vrátené:
   • v prípade platby bankovým prevodom na bankový účet, z ktorého bolo vstupné zaslané,
   • v prípade platby kartou, prostredníctvom platobnej karty, ktorou bola vykonaná úhrada vstupného,
   • v prípade platby v hotovosti vrátením hotovosti v predajnom mieste, kde bola transakcia uskutočnená
   • v prípade platby cez platobnú bránu refundáciou na účet kupujúceho vrátenie plnej ceny vstupného uhradeného kupujúcim dôjde najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k zrušeniu akcie.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YTkwM2M3